Oak Record Mirror 49lb 14oz

Oak Lake Record Mirror – 49lb 14oz

Oak Record Common 38lb 4oz

Oak Lake Record Common – 38lb 4oz

Oak Lake Residents